tphlogo

22. Dönem
12.05.2004

Samsun Milletvekili Suat Kılıç'ın, yapmış olduğu konuşmada ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle konuşma

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum.
Sayın milletvekilleri, böyle bir konuda tekrar huzurunuza gelmeyi istemezdim; ama, genç arkadaşımız, yaptığı konuşmasında, benim sözlerimi çarpıtarak değerlendirdi. Zabıtlara geçmesi açısından ve gerçeği, sizin, bir defa daha, benim ağzımdan işitmeniz açısından, bir açıklama yapmak üzere huzurunuza geldim.
Değerli arkadaşlarım, ben, kendi konuşmamı aynen okuyorum: "Yani, siz, kayıtlı seçmenin dörtte 1'inin, seçime katılan seçmenin üçte 1'inin oyunu alacaksınız; tesadüfen, 368 milletvekilli bir grup oluşturacaksınız" deyip, devam ediyorum... Bu söylediğim yanlış mı? (AK Parti sıralarından "Yanlış tabiî" sesleri)
Bir dakika efendim... Yanlış demekle, yanlış olmaz. Bakın, bu seçim kanunlarıyla, bundan önceki seçimlerde, hükümet kurabilmek için, üç partinin milletvekillerinin bir araya gelmesi gerekti; bu seçim kanunları böyle bir sonuç doğurdu. Aynı seçim kanunları, bu seçimde, bir partinin, aldığı oyun 2 katı kadar milletvekili çıkarmasını sağladı. (AK Parti sıralarından gürültüler)
İDRİS NAİM ŞAHİN (İstanbul) - Sizde farklı mıydı?..
ALİ TOPUZ (Devamla) - Bir dakika, efendim... Bir dakika, durun...
İDRİS NAİM ŞAHİN (İstanbul) - Sizde farklı mıydı?..
ALİ TOPUZ (Devamla) - Biz de fazla çıkardık; doğru efendim...
İDRİS NAİM ŞAHİN (İstanbul) - Siz de tesadüfen geldiniz.
FAHRİ KESKİN (Eskişehir) - Tesadüfen geldiniz...
ALİ TOPUZ (Devamla) - Bu grubun 368 kişi olması bu seçim kanununun yarattığı bir tesadüf değil mi? (AK Parti sıralarından gürültüler)
SUAT KILIÇ (Samsun) - Tesadüf değil Sayın Topuz, matematiksel.
ALİ TOPUZ (Devamla) - Niye kızıyorsunuz?!. Niye kızıyorsunuz?!.. Bu seçim kanunu, böyle bir sonuç verdi. Siz, şimdi, geriye dönerek "biz 368 kişiyiz; yani, yüzde 34 değiliz, yüzde 68'iz" deyip, Türkiye'nin çoğunluğunun temsilcisi olduğunuzu nasıl ısrarla ortaya koyabilirsiniz? Size düşen görev, seçim kanunlarının size verdiği bu yetkiyi kullanırken, arkanızdaki gücün ne olduğunu bilerek, danışma, dayanışma, uzlaşmaya daha fazla ağırlık vermektir; demokrasinin gereği budur.
MUSA UZUNKAYA (Samsun)- Soruyoruz, dayatmayı söyleyin diyoruz.
ALİ TOPUZ (Devamla)- Değerli arkadaşlarım, bakınız, genç milletvekili arkadaşımı kırmak istemiyorum, onların geleceği var; ama, çok da öğrenmesi gerekenler oluyor. Bunları bir ağabeyi olarak buradan söylemek bir yanlışlık değildir. Bazı kimseler, kendilerini önemsetebilmek için, önemli saydıkları kişilere sataşarak kendilerini öne çıkarabileceklerini zannederler; bu gafilliktir.
Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dönem: 22, Yasama Yılı: 2, Birleşim: 88
Yorum
Değerli Dostlarım,
İlginiz ve desteğinizle büyüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizlerle beraber Türkiye için el ele vererek samimiyetle, iyi niyetle ve ciddiyetle çalıştık. Bundan böyle sizlerin de desteği ve yoğun katılımıyla bu çalışmaları internet ortamında da sürdüreceğiz. Katkılarınızı, görüş ve önerilerinizi Türkiye'yi daha güzel günlere götürmek için bekliyorum.

Bu bölümdeki tüm yazıları göster...
Son Dakika Haberler
Fotoğraflar
Videolar
Ali Topuz İnegöl SuperKanal
Ali Topuz İnegöl SuperKanal
Ali Topuz'dan ağır Sözler
Ali Topuz'dan ağır Sözler
Anı & Analog
KİMLİKLERDE DİN HANESİ OLMAMALI!

SARP BALCI


Muhafazakârlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kızdı. Mahkeme dini inancın açıklanmasını mı engelliyor?

2004’te Sinan Işık’ın iç hukuk yollarını tüketerek 2005’te Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde açtığı dava, 2 Şubat 2010’da sonuçlandı. Mahkeme karara ilişkin basın açıklamasında, kişinin inancını açıklamaya zorlanamayacağı ilkesine vurgu

Tamamını okumak için...

Bu bölümdeki tüm yazıları göster...

Anasayfa | Özgeçmiş | Duyurular | Basın Açıklamaları | Basında Ali Topuz | Köşe Yazıları | Haberler | Raporlar | Görsel | Diğer | Genel Kurul Konuşmaları | İhtisas Komisyonları | Uluslararası Komisyonlar | Parti Çalışmaları | Diğer Çalışmalar | Projeler | Metinler | Fotoğraflar | Videolar | Görüşleriniz & Sorularınız | İletişim