tphlogo

22. Dönem
09.11.2004

670 Sıra Sayılı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu Üzerinde Konuşma

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, bulunduğum yerden kısa bir açıklama yapabilir miyim?
HALUK KOÇ (Samsun) - Efendim, usul hakkında söz istiyor...
BAŞKAN - Açıklama mı yapmak istiyorsunuz?
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Evet efendim.
BAŞKAN - Yerinizden, buyurun.
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, ilk defa, bir yeni durumla karşılaşıyoruz. Hakkında soruşturma komisyonu raporunun tartışıldığı bir aşamada, savunma hakkını kullanmak üzere söz alan eski Bakan Koray Aydın, savunmasını, bu duruma göre tamamlayamamış bulunuyor. Nitekim, siz de zaten, biraz evvel oturumu açarken, savunmasına devam etmek üzere kendisini davet ediyorum dediğiniz için, Meclise de ara verildiği için, kendisinin bu toplantıya katılamayış sebebi de kesin olarak tarafımızdan bilinmediğine göre, kendisinin de yeniden bir söz alabilme şansı olup olmadığı konusunda kesin bir kanaate sahip olmaması için de çeşitli nedenlerin bulunduğunu dikkate alırsak, Yüce Mahkemede konu tartışılırken, ilgili Bakanın savunma hakkını sonuna kadar kullanamadığı gibi bir durum söz konusu olabilir ve böylece de, bu gerekçeyle de, bu davayla ilgili olumsuz bir sonuç ortaya çıkabilir; yeniden, Türkiye Büyük Millet Meclisine iade edilmesi gibi bir tehlike söz konusu olabilir. O nedenle, bu konuyu yeniden değerlendirerek, ilgilinin savunmasına devam etmesi için kendisine bir tebligat yapılıp, bir süre verip, o sürede savunmasını tamamlamasını sağlamak, sanıyorum, bu işi tamamlamak için gerekli prosedürdür.
Buna uygun davranmanıza, Meclisin kararları üzerinde sonradan olumsuz değerlendirme yapılmasını önlemek açısından gerek duyuyorum; bunu, bu çerçevede, takdirlerinize sunuyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 15
Yorum
Değerli Dostlarım,
İlginiz ve desteğinizle büyüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizlerle beraber Türkiye için el ele vererek samimiyetle, iyi niyetle ve ciddiyetle çalıştık. Bundan böyle sizlerin de desteği ve yoğun katılımıyla bu çalışmaları internet ortamında da sürdüreceğiz. Katkılarınızı, görüş ve önerilerinizi Türkiye'yi daha güzel günlere götürmek için bekliyorum.

Bu bölümdeki tüm yazıları göster...
Son Dakika Haberler
Fotoğraflar
Videolar
Ali Topuz İnegöl SuperKanal
Ali Topuz İnegöl SuperKanal
Ali Topuz'dan ağır Sözler
Ali Topuz'dan ağır Sözler
Anı & Analog
KİMLİKLERDE DİN HANESİ OLMAMALI!

SARP BALCI


Muhafazakârlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kızdı. Mahkeme dini inancın açıklanmasını mı engelliyor?

2004’te Sinan Işık’ın iç hukuk yollarını tüketerek 2005’te Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde açtığı dava, 2 Şubat 2010’da sonuçlandı. Mahkeme karara ilişkin basın açıklamasında, kişinin inancını açıklamaya zorlanamayacağı ilkesine vurgu

Tamamını okumak için...

Bu bölümdeki tüm yazıları göster...

Anasayfa | Özgeçmiş | Duyurular | Basın Açıklamaları | Basında Ali Topuz | Köşe Yazıları | Haberler | Raporlar | Görsel | Diğer | Genel Kurul Konuşmaları | İhtisas Komisyonları | Uluslararası Komisyonlar | Parti Çalışmaları | Diğer Çalışmalar | Projeler | Metinler | Fotoğraflar | Videolar | Görüşleriniz & Sorularınız | İletişim