tphlogo

22. Dönem
09.11.2005

Hatay Milletvekili Sadullah Ergin'in, konuşmasında, CHP'ye sataşması nedeniyle konuşma

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dokunulmazlıkların sınırlandırılmasına dönük bir konu üzerinde tartışma yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarında daima dokunulmazlıklar yer almıştır, bu doğrudur; fakat, hiçbir dönemde, bundan önceki dönemlerde ve bu dönemde olduğu kadar sayın milletvekilleriyle ilgili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekelerin Türkiye Büyük Millet Meclisine intikal ettiği söylenemez. Başlangıç dönemlerinde, Cumhuriyet Halk Partisinin tek başına iktidar olduğu dönemlerde bu konular Meclise intikal ettiği zaman, zaten, ilgililer, kendi üzerlerindeki perdeyi, gölgeyi kaldırabilmek için dokunulmazlıklarının kaldırılmasını kendileri talep ederlerdi ve Meclisin dokunulmazlığı kaldırmak için bir zorlama yapması söz konusu olmazdı. Bu şekilde, pek çok parti yöneticisi, Bakanlık düzeyindeki milletvekilleri kendileriyle ilgili dokunulmazlığın kaldırılmasını, eski dönemlerde, hep talep etmişlerdir; kaldırılmıştır, yargının önüne gitmişlerdir, aklanmışlardır veya ceza almışlardır, ondan sonra siyasete yeniden dönmüşlerdir. Ama, son yıllarda, dokunulmazlıklarla ilgili tartışma öylesine bir boyut kazanmıştır ki, bundan parlamentolar zarar görmeye başlamıştır, Parlamentomuz zarar görmeye başlamıştır.
Bakınız, hep beraber, geçmiş dönemdeki yolsuzluklarla ilgili dokunulmazlıkları kaldırmadıkları için geçmiş parlamentolar, birtakım bakanları, başbakanları burada hep beraber Yüce Divana sevk ettik. Kendi, suçu işledikleri varsayılan, iddia edilen dönemde yargı önüne çıkmaktan kaçanları daha sonra biz yargının önüne çıkardık hep beraber; yani, şimdi, biz, bizden sonraki dönemdekilerin mi bizi yargı önüne çıkarmasını bekliyoruz?
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Topuz, lütfen, toparlar mısınız…
ALİ TOPUZ (Devamla) - Şimdi toparlayacağım efendim.
Burada konuştuğumuz konu, dokunulmazlıkları sınırlandırmaya dönük bir anayasa değişikliği yapma konusu değildir. Burada konuştuğumuz konu, 100 küsur dosyayla bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep eden yargı talebini gündeme getirip bunun gereğini yapalım diyoruz. Sayın Selami Yiğit, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına dilekçe vermiştir, "benim hakkımdaki dokunulmazlığımın kaldırılmasına ilişkin fezlekeyi lütfen gündeme alın, konuşun, benim dokunulmazlığımı kaldırın" diye buraya dilekçe vermiştir.
Şimdi, bir milletvekili kendi dokunulmazlığının kaldırılmasını istiyor, aklanmak istiyor, yargı önüne çıkmak istiyor; siz, hep beraber toplanıyorsunuz "hayır, sen yargı önüne çıkma hakkına sahip değilsin, bütün Türkiye'de ne kadar ayrıcalıklı şeyler varsa onların hepsini çözeceğiz, ondan sonra milletvekilini yapacağız…" Bu, başını kuma gömmektir.
Onun için, şunu ifade etmeye çalışıyorum: Keşke, bu mesele, gruplar arasında bu noktaya, bu tartışma noktasına getirilmeseydi.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın Topuz, lütfen…
ALİ TOPUZ (Devamla) - Her tartıştığımızda bundan sadece siz değil, biz de zarar görüyoruz, Parlamento zarar görüyor.
O nedenle, dokunulmazlıkların sınırlandırılması meselesini bir tarafa bırakalım; ama, yargının önünü açalım arkadaşlar, yargının önünü açalım. Yargının önünü açalım ki, kişiler şaibeden kurtulsun; ama, şundan endişe ediyorsanız, bu bir âdet haline gelir de, sizin bakanlarınızın, Başbakanınızın, milletvekillerinizin dokunulmazlıkları kaldırılır, mahkemeye gider de orada mahkûm olacaklar diye korkuyorsanız, korkunun ecele faydası yoktur.
Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 16
Yorum
Değerli Dostlarım,
İlginiz ve desteğinizle büyüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizlerle beraber Türkiye için el ele vererek samimiyetle, iyi niyetle ve ciddiyetle çalıştık. Bundan böyle sizlerin de desteği ve yoğun katılımıyla bu çalışmaları internet ortamında da sürdüreceğiz. Katkılarınızı, görüş ve önerilerinizi Türkiye'yi daha güzel günlere götürmek için bekliyorum.

Bu bölümdeki tüm yazıları göster...
Son Dakika Haberler
Fotoğraflar
Videolar
Ali Topuz İnegöl SuperKanal
Ali Topuz İnegöl SuperKanal
Ali Topuz'dan ağır Sözler
Ali Topuz'dan ağır Sözler
Anı & Analog
KİMLİKLERDE DİN HANESİ OLMAMALI!

SARP BALCI


Muhafazakârlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kızdı. Mahkeme dini inancın açıklanmasını mı engelliyor?

2004’te Sinan Işık’ın iç hukuk yollarını tüketerek 2005’te Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde açtığı dava, 2 Şubat 2010’da sonuçlandı. Mahkeme karara ilişkin basın açıklamasında, kişinin inancını açıklamaya zorlanamayacağı ilkesine vurgu

Tamamını okumak için...

Bu bölümdeki tüm yazıları göster...

Anasayfa | Özgeçmiş | Duyurular | Basın Açıklamaları | Basında Ali Topuz | Köşe Yazıları | Haberler | Raporlar | Görsel | Diğer | Genel Kurul Konuşmaları | İhtisas Komisyonları | Uluslararası Komisyonlar | Parti Çalışmaları | Diğer Çalışmalar | Projeler | Metinler | Fotoğraflar | Videolar | Görüşleriniz & Sorularınız | İletişim