tphlogo

22. Dönem
13.06.2006

Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun Grup Önerisi Aleyhinde Konuşma

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunun Grup önerisi aleyhinde söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Değerli arkadaşlarım, Meclis çalışmalarının verimli kılınabilmesi açısından, zaman zaman, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu yöneticileriyle uzlaşma arayışı içine girmişizdir ve çok kez de bu uzlaşmalar sağlanarak, özellikle uyum yasaları konusunda, bu Meclisin hızlı bir çalışma sürdürmesini sağlamışızdır; fakat, bu son zamanlarda, son haftalarda, son aylarda, nedense, Meclis çalışmalarıyla ilgili olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup yöneticileriyle uzlaşma arayışlarımız sonuç veremiyor.
Bugünkü gündemle ilgili olarak da, sabahleyin, bir süre, Sayın İrfan Gündüz'le, bu gündem üzerinde konuştuk; fakat, biz, Sayın İrfan Gündüz'le konuştuğumuz sırada, Adalet ve Kalkınma Partisi kararını zaten vermiş bulunuyordu ve Grubunun önerdiği gündem de basılı hale getirilmişti; yani, bizimle sureta bir konuşma yapılıyor, sureta bir işbirliği aranıyor. Buna rağmen, nezaket çerçevesi içerisinde, bugün yapılacak görüşmelerde, AKP'nin önermiş olduğu yasaların temel kanun biçiminde görüşülmesinin yanlış olduğunu ifade ettik. Bunları normal kanun statüsü içerisinde görüşelim; ama, hızlandırabilmek için oturalım mutabakata varalım, bizim de bazı önerilerimiz vardır, bazı ufak tefek taleplerimiz vardır; bunları bir araya getirelim, uzlaşalım ve hatta, normal tatil dönemine erişeceğimiz döneme kadar olan bütün gündemleri birlikte tespit edelim ve her günün gündeminde yer alan yasaların o gün içerisinde çıkarılması için gerekirse çalışma saatlerini de uzatalım dedim; fakat, nedense, bu konuda mutabakata varamadık.
Değerli arkadaşlar, şimdi, ben, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubunu, bir noktada, müsaade ederseniz, uyarmaya çalışacağım.
Bakınız, bir kanun sizce önemli ise veya bir kanun çok maddeye sahip ise veya bir kanunu Avrupa Birliği istemiş ise veya bir kanunu AKP Merkez Yönetim Kurulu istemiş ise, onları, siz temel kanun yapmaya çalışıyorsunuz. Evet, onları siz temel kanun yapmaya çalışıyorsunuz.
Temel kanun düzenlemesi, İçtüzükte 91 inci maddede yer almıştır. Temel kanun düzenlemesi, istisnaî bir düzenlemedir; yani, normal olarak kanunlar kendi prosedürüne göre görüşülür, tartışılır; ama, bazı kanunlar vardır ki, istisnaî olarak, onlar daha başka bir yöntemle, daha kısa, kestirme bir yöntemle yapılır. Sadece kestirme bir yöntem olsun diye değil, bazı noktalarda bütünlüğü sağlamak için de bu gerekli olabilir. O nedenle, temel kanunu düzenleyen 91 inci madde, "Bir hukuk dalını sistematik olarak, bütünüyle veya kapsamlı olarak değiştirecek biçimde genel ilkeleri içermesi" diyor; birinci koşul olarak koyuyor bunu veya "kişisel veya toplumsal yaşamın büyük bir bölümünü ilgilendirmesi" diyor, devam ediyor.
Değerli arkadaşlarım, eğer sizin mantığınızla devam edecek olursak, siz, her yasayı buraya temel kanun olarak getirebilirsiniz. Şimdi, soruyorum, içinden seçerek soruyorum: Darülaceze müessesesinin kuruluşuyla ilgili bir yasanın temel kanun olması için hangi gerekçeniz var?! Ben, o kurumun içinde, uzun yıllar, o hayır kurumunda görevler yapmış bir insanım, çok iyi bilirim orayı. Siz, onu, temel kanun, hangi gerekçeyle yapıyorsunuz?! Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Tasarısı, hangi gerekçeyle temel kanundur?! Türkiye yatırım destek ve tanıtım ajansı kurulması, hangi gerekçeyle temel kanundur?! Efendim, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda değişiklik yapmak, hangi gerekçeyle temel kanundur?! Hepsini saysam size, bunların hiçbirisine cevap veremezsiniz.
Arkadaşlar, temel kanun, istisnaî bir durumdur. Siz, istisnaî durumu, genel durum haline dönüştürüyorsunuz. Ben, buradan, size bu uyarıyı yapmak istiyorum: Bakınız, bu Meclisin sesini kısmak, hele Sayın Kapusuz'un, biraz evvel burada konuşurken, biz istersek kanun hükmünde kararnamelere döneriz, Bakanlar Kuruluna yetkiyi veririz… Evet, siz onu da yaparsınız.
SALİH KAPUSUZ (Ankara)- Dönmedik dedim, bakın…
ALİ TOPUZ (Devamla)- Siz, onu da yaparsınız, sizden o da beklenir; çünkü, siz, dikta rejimlerinde geçerli olan usulleri, maalesef, çok yakından benimseyerek hareket ediyorsunuz. (CHP sıralarından alkışlar) Ama, size şunu söylemek istiyorum: Parlamentonun sesini kısanlar, muhalefetin sesini kısanlar, muhalefetin sesini kısmak için kanun hükmünde kararnameleri bile çıkartmak isteyenlerin sonunu biz gördük. Hitler Almanyası, önce kanun hükmünde kararnamelere geçti; sonra, Hitler o kanun hükmünde kararnameleri, devlet yönetimini değiştirerek faşizmi ilan etmek için kullandı. Bu süreç, yanlış bir süreçtir, bu yoldan dönmenizi rica ediyorum.
Değerli arkadaşlar, bir başka şey daha var; bu Meclis, kendi gündemine her zaman hâkim olmalıdır ve burada çoğunluk grubunu temsil eden arkadaşlarımız da, Meclisin yetkilerini hassas bir şekilde savunmalıdırlar. Biz, gazetelerden okuyoruz, ajanslardan dinliyoruz; önce, Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplanıyor. O, bu hafta ne konuşulacağına karar veriyor. O karar, daha sonra Başbakanla ve Hükümetle konuşuluyor. Ondan sonra Adalet ve Kalkınma Partisinin önerisi olarak buraya geliyor ve Cumhuriyet Halk Partisine de bu aşamaya kadar hiçbir bilgi verilmiyor. Son dakikada getirdikleri teklifleri benimsememizi bizden istiyorsunuz; bu, yanlıştır. Bu Meclisin üzerinde hiçbir gölge olmamalıdır. Bu Meclis ne hükümetten ne Avrupa Birliğinden ne Adalet ve Kalkınma Partisinin MYK'sından talimat alarak çalışmak noktasına getirilmemelidir. (CHP sıralarından alkışlar) Bunu yapmayınız. Demokrasiye zarar veriyorsunuz.
Bugün burada önerdiğiniz gündemin 21 inci maddesinde, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin disiplin cezalarıyla ilgili kanunu yerleştirmişsiniz. Bu kanun, normal gündemimizin başındaydı; bugün bununla başlamamız gerekiyordu. Siz, hangi gerekçeyle bu kanunu 21 inci sıraya attınız? Tam konuşulmasına başlanması gereken bir sıraya kendiliğinden geldiği halde, bunu 21 inci sıraya itelediniz; 5 inci sırada konuşulması gerekirken itelediniz.
Bütün bunlar şunu gösteriyor: Siz, kendi kendinize karar veriyorsunuz. MYK'nızın kararı, Başbakanın kararı, Avrupa Birliğinin talimatları çerçevesinde Meclisi çalıştırmak istiyorsunuz. Biz, buna karşı direneceğiz, bu Meclisin haysiyetini korumaya devam edeceğiz ve burada muhalefet görevimizi, sonuna kadar, her türlü hakkımızı kullanarak yapacağız ve sizi de bu yanlış yoldan döndürmek için çabalarımızı sürdüreceğiz.
Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dönem: 22, Yasama Yılı: 4, Birleşim: 114
Yorum
Değerli Dostlarım,
İlginiz ve desteğinizle büyüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizlerle beraber Türkiye için el ele vererek samimiyetle, iyi niyetle ve ciddiyetle çalıştık. Bundan böyle sizlerin de desteği ve yoğun katılımıyla bu çalışmaları internet ortamında da sürdüreceğiz. Katkılarınızı, görüş ve önerilerinizi Türkiye'yi daha güzel günlere götürmek için bekliyorum.

Bu bölümdeki tüm yazıları göster...
Son Dakika Haberler
Fotoğraflar
Videolar
Ali Topuz İnegöl SuperKanal
Ali Topuz İnegöl SuperKanal
Ali Topuz'dan ağır Sözler
Ali Topuz'dan ağır Sözler
Anı & Analog
KİMLİKLERDE DİN HANESİ OLMAMALI!

SARP BALCI


Muhafazakârlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kızdı. Mahkeme dini inancın açıklanmasını mı engelliyor?

2004’te Sinan Işık’ın iç hukuk yollarını tüketerek 2005’te Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde açtığı dava, 2 Şubat 2010’da sonuçlandı. Mahkeme karara ilişkin basın açıklamasında, kişinin inancını açıklamaya zorlanamayacağı ilkesine vurgu

Tamamını okumak için...

Bu bölümdeki tüm yazıları göster...

Anasayfa | Özgeçmiş | Duyurular | Basın Açıklamaları | Basında Ali Topuz | Köşe Yazıları | Haberler | Raporlar | Görsel | Diğer | Genel Kurul Konuşmaları | İhtisas Komisyonları | Uluslararası Komisyonlar | Parti Çalışmaları | Diğer Çalışmalar | Projeler | Metinler | Fotoğraflar | Videolar | Görüşleriniz & Sorularınız | İletişim