tphlogo

MÜDAFAA-İ HUKUK VE CUMHURİYET HALK PARTİSİ
13.09.2003

HALKÇILIK SEMPOZYUMU 13 – 14 Eylül 2003 Ankara• Müdafaa-i Hukuk kavramının ilk ortaya çıkışı
1908 (1324)
“Müdafaa-i Hukuki Vatan” [ İstanbul’da çıkan bir gazete ]
(Vatan haklarının savunulması)
Herhangi bir cemiyetle ilgisi yok.

• İlk Müdafaa-i Hukuk örgütü
“Müdafaa-i Hukuku Nisvan Cemiyeti” 1913 (1329)
(Kadın haklarını savunan bir Cemiyet)

• İlk Direniş Örgütü
“Müdafaa-i Milliye Cemiyeti” (1912-1913)
Milletin sinesinden doğmuş bir hareket.
(İttihat ve Terakki ile ilişkilidir)
1911 yılında Trablusgarp’ın İtalyanlarca işgalinden sonra doğan tepki ile Balkan Savaşı dolayısıyla doğan tepkiler üzerine kuulmuştur.

•Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyetleri
1913-1919 yılları arasında çeşitli yerlerde Müdafaa-i Hukuk adıyla kurulan bu Cemiyetler münferit hareketlerdir. İttihat ve Terakki ile az ya da çok ilişkilidirler.

• Mondoros Mütakeresi (30 Ekim 1918)
Milli mücadele ile ilgili örgütlenmeler bundan sonra ortaya çıkmıştır.

• Atatürk’ün Samsuna Çıkışı 19 Mayıs 1919
Örgütlenme başlıyor.

- 28 Mayıs 1919 Havza Belediye Başkanı İbrahim Efendi
(Atatürk Belediye Başkanının evinde kaldı.)
( İlk Müdafaa-i Hukuk Cemiyetini kurdu.)

- 30 Mayıs 1919 günü Belediye Başkanın önünde halk toplanıyor, ülkenin tehlike geçirdiği, işgalle karşı karşıya olduğu ifade edilerek, halkın maddi ve manevi örgütlenmesi istenir.

- 22 Haziran 1919 Amasya Tamimi
Milli Mücadele Örgütlenmesinin temel gerekçelerini ve örgütlenme modelini belirliyor ve açıklıyor.

- 23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi
Sivas Kongresine hazırlık.

- 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi
Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin tek çatı altında toplanmasını başarıyor.

MONDOROS MÜTAREKESİNDEN SONRA KURULMUŞ OLAN BELLİ BAŞLI MÜDAFAA-İ HUKUK CEMİYETLERİ

1- Vilayati Şarkiye Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti
(Erzurum – Elazığ – Diyarbakır – Van – Bitlis – Sivas illerini kapsıyor.)
4 Aralık 1918 tarihinde İstanbul’da kuruldu.
Ermenistanın kurulması girişimlerine karşı İstanbul hükümeti, mukabil propaganda amacını gütmüştür.

2- Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Erzurum’da 6 Mart 1919 tarihinde kuruldu.
(Doğu Anadolu’nun Ermeni işgaline girmesini önlemek amacıyla – Cevat Dursunoğlu öncülüğünde)

3- Trabzon Muhafazai Hukuku Milliye Cemiyeti
(Trabzon – Rize – Giresun – Gümüşhane – Ordu )
10 Şubat 1919 Trabzon’da kuruluyor.
Rum ve Ermeni emellerine karşı Türk – Müslüman halkının hak ve hukukunu korumak amacıyla kurulmuş. ( Cevat Dursunoğlu – F. Ahmet Barutçu )
( Trabzon nüfusu : 1.122.000 – Müslüman 921 bin, Rum 161 bin, Sunni 37 bin)

4- Trakya Paşaeli Müdafaa-i Heyeti Osmaniye Cemiyeti
Edirne’de 30 Kasım 1918 kuruldu.
( Edirne – Kırklareli – Tekirdağ – Gelibolu)

5- İzmir Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti
İzmir’de 1 Aralık 1918 tarihinde kuruldu.
(Aydın – İzmir – Manisa – Denizli )
Bu iller Aydın Vilayeti sınırları içindeydi ve merkezi İzmir di.
(Nüfusu : 1.609.000 – 1.250.000 Müslüman , 300.000 Rum, 35.000 Musevi, 20.000 Ermeni)
İzmir Merkezinin köyleri ile birlikte nüfusu : 211.000, bunlardan 100.000’i Müslüman, 110.000’i çoğunluğu rum olmak üzere gayri müslim.

6- Denizli Müdafaa-i Hukuk ve Reddi İlhak Cemiyeti
29 Mayıs 1919 tarihinde Denizli’de kuruldu.
Aydın cephesinde Milli Mücadeleye dönük cepheyi kuran ilk örgüt.
( Kuuva-i Milliye ve Heyeti Milliye gruplarını içeriyor.)

7- Adana Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
(Klikyalılar Cemiyeti) 21 Aralık 1918 tarihinde Adana’da kuruldu.
(Adana ve havalisi-Çukurova)

8- Maraş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Maraş’ta 29 Kasım 1919 tarihinde kuruldu.
( Maraş – Antep – Urfa )

9- Antep Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
23 Ekim 1919 da Antep’te kuruldu.

10- Urfa Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
5 Eylül 1919 tarihinde Urfa’da kurulmuştur.

11- Ankara Müdafaa-i Hukuku Milliye Cemiyeti
29 Ekim 1919.

Müdafaa-i Hukuk ve Reddi İlhak Cemiyetleri aynı amaca yönelik olarak çalışmışlar ve bu Cemiyetler Sivas Kongresi ile tek çatı altında toplanmıştır.

Yorum
Değerli Dostlarım,
İlginiz ve desteğinizle büyüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizlerle beraber Türkiye için el ele vererek samimiyetle, iyi niyetle ve ciddiyetle çalıştık. Bundan böyle sizlerin de desteği ve yoğun katılımıyla bu çalışmaları internet ortamında da sürdüreceğiz. Katkılarınızı, görüş ve önerilerinizi Türkiye'yi daha güzel günlere götürmek için bekliyorum.

Bu bölümdeki tüm yazıları göster...
Son Dakika Haberler
Fotoğraflar
Videolar
Ali Topuz İnegöl SuperKanal
Ali Topuz İnegöl SuperKanal
Ali Topuz'dan ağır Sözler
Ali Topuz'dan ağır Sözler
Anı & Analog
KİMLİKLERDE DİN HANESİ OLMAMALI!

SARP BALCI


Muhafazakârlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kızdı. Mahkeme dini inancın açıklanmasını mı engelliyor?

2004’te Sinan Işık’ın iç hukuk yollarını tüketerek 2005’te Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde açtığı dava, 2 Şubat 2010’da sonuçlandı. Mahkeme karara ilişkin basın açıklamasında, kişinin inancını açıklamaya zorlanamayacağı ilkesine vurgu

Tamamını okumak için...

Bu bölümdeki tüm yazıları göster...

Anasayfa | Özgeçmiş | Duyurular | Basın Açıklamaları | Basında Ali Topuz | Köşe Yazıları | Haberler | Raporlar | Görsel | Diğer | Genel Kurul Konuşmaları | İhtisas Komisyonları | Uluslararası Komisyonlar | Parti Çalışmaları | Diğer Çalışmalar | Projeler | Metinler | Fotoğraflar | Videolar | Görüşleriniz & Sorularınız | İletişim