tphlogo

CHP SAMSUN MİLLETVEKİLİ PROF. DR. HALUK KOÇ’UN CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAY SÜRECİYLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
17.11.2008

Partimizin gündeminde bir olağanüstü kurultay ile tüzük ve program değişikliği yer almaktadır. CHP’nin sürekli muhalefet partisi kimliğini yırtıp atacak, dünyayı ve Türkiye’yi kuşatan tehditlere ve sorunlara karşı bir büyük iddia ateşinin yakılması için bir program değişikliğine gereksinim olduğu açıktır. Dış dayatmalara karşı teslimiyetçi bir kimlik sergileyen; içerde, devletin ve toplumun çağdaş ve demokratik yapısını ve rotasını tersine çevirmeye çalışan, ülkeyi kötü yöneten ve yolsuzlukların adresi haline gelen AKP iktidarına katlanma eziyetine son vermek ve yarınların yükünü ve sorumluluğunu omuzlamak, Cumhuriyet Halk Partisini güçlü bir iktidar seçeneği haline getirmek zorundayız.

Dünya gerçekleri ile hesaplaşacak, küreselleşmenin olumsuzluklarına karşı Türkiye’yi tümüyle kucaklayacak ve koruyacak çözüm önerilerimizi, özümüze uygun bir şekilde;

 

·        Bir başkaldırı,

·        Bir karşı koyuş,

·        Bir çözüm ve umut,

 

programına dönüştürmek zorundayız.

 

         Bu çerçevede 32. Olağan Kurultayımız öncesinde; demokratik bir tüzük ve çağdaş, ilerici, sol, özgürlükçü temelde hazırlanacak bir program değişikliğinin gerekli olduğunu ifade etmiştik. Bu temel gerekçeden hareketle CHP yönetimine ve CHP genel başkanlığına talip olduğumuzu açıklamıştık.

 

         Kurultay konuşmasında; Sayın Genel Başkan bizi yanıtlarken; “tüzüğü beğenmiyorsunuz, programı beğenmiyorsunuz, o zaman gidin partinizi kurun da görüverelim bakalım” demişti. Biz de Sayın Genel Başkanın bu  ifadelerini tebessümle karşılamıştık.

 

         Bugün bu gereğin Sayın Genel Başkanımız ve  partimizin üst yönetimi tarafından da hiç olmazsa bu aşamada paylaşılmış olmasını, 32. Kurultayda ki ifadelerin tekzibi olarak görüyoruz. Bu gerekliliğin mevcut yönetimce ortaya konulması sevindirici bir gelişmedir.

 

         Ancak; CHP gibi köklü ve sosyal demokrat dünya görüşünü savunan bir partinin program ve tüzük değiştirme girişimi; hem içerik hem de işletilen süreç bakımından, kesinlikle tatmin edici değildir.

 

         Bu çalışmaların yerel seçimler öncesinde kısa bir takvime sıkıştırılması yanlıştır. Taslağın;

 

·        Örgütümüzün tüm kademeleri ile,

·        Sendikalarla,

·        Meslek örgütleri ile,

·        Demokratik kitle örgütleri ile,

·        Üniversitelerle

·        Özetle toplumun tüm kesimleriyle

 

tartışılması ve olgunlaştırılması gerekmektedir.

 

         1976 ve 1995 programlarımız bu şekilde bir çalışma sonucunda oluşturulmuştu. Bugünkü koşullarda, sunulan taslağın özü ve içeriği noktasında sağlıklı bir tartışma ve değerlendirme ortamı sağlanabileceğini düşünemiyoruz.

 

         Yerel seçimler öncesinde, dönemin özellikleri ve duyarlılıkları dikkate alındığında, kurultay sürecinde; demokratik bir tartışma ortamının oluşturulamayacağı, tercihlerin özgürce ifade edilemeyeceği ve örgüt iradesinin serbestçe ortaya konulamayacağı; geçmiş örnekleriyle bilinen bir gerçektir.

 

Tüzük değişikliği ile ilgili olarak partimizin üyelerinin henüz bir bilgiye ve belgeye sahip olmadığını biliyoruz. Ancak bu yönetimin daha önceki tüzük değişikliği uygulamaları dikkate alındığında;

 

·        Bütün yetkilerin tek adamda toplanacağı,

·      Parti üst yönetiminin tek adam yönetimine dönüştürüleceği,

·        Üyelik hukukunun ve parti içi demokrasinin daha da kısırlaştırılacağı,

anlaşılmaktadır.

 

   Kara çarşafı dekor yaparak verilmek istenen mesaj,  partinin kimliği ve çizgisi ile ne denli uyumludur?... Bu görüntüler eşliğinde ve  tüm bu gelişmeler dikkate alındığında, yapılmak istenen program ve tüzük değişiklerinin; örgütümüzü ve kamuoyunu yanıltmaya dönük ve göstermelik bir çabadan öteye anlam taşımadığı açıktır.

 

Bu tutum nedeniyle CHP’nin ve dolayısıyla ülkemizin geleceği ile ilgili

derin endişeler taşımaktayız.

 

Bütün bu olumsuzluklara karşın bizler, olağanüstü kurultay sürecinde,  demokratik tüzük önerimizi” parti örgütümüzle ve kamuoyu ile paylaşacağız.

 

         Bizler, partimizin başarısı için ve yerel seçimlerde iktidarın geriletilmesi için üzerimize düşen görevleri eksiksiz yerine getireceğiz.

 

         Ancak örgütümüzün iyi niyetli çabalarına rağmen bu olağanüstü kurultaydan da  partimiz adına yararlı sonuçlar çıkarılamayacağı kaygısını taşıdığımızı da üzülerek belirtmek istiyorum.

 

         Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

                                                                           Prof. Dr. Haluk KOÇ

                                                                                                                        CHP Samsun Milletvekili


Yorum
Değerli Dostlarım,
İlginiz ve desteğinizle büyüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizlerle beraber Türkiye için el ele vererek samimiyetle, iyi niyetle ve ciddiyetle çalıştık. Bundan böyle sizlerin de desteği ve yoğun katılımıyla bu çalışmaları internet ortamında da sürdüreceğiz. Katkılarınızı, görüş ve önerilerinizi Türkiye'yi daha güzel günlere götürmek için bekliyorum.

Bu bölümdeki tüm yazıları göster...
Son Dakika Haberler
Fotoğraflar
Videolar
Ali Topuz İnegöl SuperKanal
Ali Topuz İnegöl SuperKanal
Ali Topuz'dan ağır Sözler
Ali Topuz'dan ağır Sözler
Anı & Analog
KİMLİKLERDE DİN HANESİ OLMAMALI!

SARP BALCI


Muhafazakârlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kızdı. Mahkeme dini inancın açıklanmasını mı engelliyor?

2004’te Sinan Işık’ın iç hukuk yollarını tüketerek 2005’te Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde açtığı dava, 2 Şubat 2010’da sonuçlandı. Mahkeme karara ilişkin basın açıklamasında, kişinin inancını açıklamaya zorlanamayacağı ilkesine vurgu

Tamamını okumak için...

Bu bölümdeki tüm yazıları göster...

Anasayfa | Özgeçmiş | Duyurular | Basın Açıklamaları | Basında Ali Topuz | Köşe Yazıları | Haberler | Raporlar | Görsel | Diğer | Genel Kurul Konuşmaları | İhtisas Komisyonları | Uluslararası Komisyonlar | Parti Çalışmaları | Diğer Çalışmalar | Projeler | Metinler | Fotoğraflar | Videolar | Görüşleriniz & Sorularınız | İletişim