tphlogo

DEMOKRATİK TÜZÜK ÖNERİSİ
16.12.2008

21 Aralık 2008 Pazar günü CHP 14. Olağanüstü Kurultayı toplanacak; Tüzük ve Program değişiklikleri tartışılıp karara bağlanacaktır. Tüzük değişiklikleri, CHP açısından yaşamsal önem taşımaktadır. Bu konunun basında yer almamış olmasını üzüntü ile karşıladığımızı belirtmek isteriz.

Ülkemizdeki siyaset yapılanması çok önemli çarpıklıklar ve sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Bu alanda en önemli sorun,  parti içi demokrasinin oldukça zedelenmiş olması ve bazı partiler için ise yok edilme sürecine sokulmuş olmasıdır.

 

Siyasi partiler; demokratik siyasal yaşamın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu nedenle de siyasi partilerin öncelikle kendi içlerinde demokratik bir yapılanmaya ve demokratik bir işleyişe sahip olmaları gerekmektedir. Kendi içinde demokratik olmayan, hukuku üstün ve egemen kılmayan bir siyasi partinin ülkede demokrasiyi gerçekleştirmesi ve hukuku üstün kılması mümkün değildir.

 

CHP Kurultayında, tüzük değişikliği ile ilgili, birbirinden çok farklı iki ayrı öneri paketi değerlendirilecektir.

 

Bunlardan birincisi, parti üst yönetiminin kurultaya sunduğu, tüzüğümüzün 6 maddesinde değişiklik yapılmasını öngören teklif paketidir.

 

İkincisi ise, tarafımızdan kurultayımıza sunulan, tüzüğümüzün 6 bölümünde toplam 24 maddede değişiklik yapılmasını öngören teklif paketidir.

 

Her iki paket arasında amaç bakımından çok önemli bir farklılık vardır. Bu konuya dikkatinizi çekmek istemekteyiz.

 

Parti üst yönetiminin önerisi, Siyasi Partiler Kanununa açıkça aykırı olarak bütün yetkilerin Genel Başkan’da toplanmasını ve yetkili organları etkisizleştirerek, “Tek Adam” yönetimi oluşturma amacını gütmektedir. Daha öncekiler gibi bu değişiklik de, parti içi demokrasiyi yok edecek bir değişiklik önerisidir. Üstelik bu son değişiklik önerisi, AKP’ye benzemek amacını da taşımaktadır. AKP tüzüğünün ilgili maddeleri aynen CHP tüzüğüne aktarılmıştır. AKP Tüzüğünden aktarılan maddelerle, yürürlükteki tüzüğümüze göre Parti Meclisinde gizli oyla seçilerek oluşturulan Merkez Yönetim Kurulu, Siyasi Partiler Kanununa da aykırı olarak Genel Başkan tarafından atanarak oluşturulmaktadır.

 

Kısacası, Sayın Genel Başkan’ın ve parti üst yönetiminin öngördüğü parti modeli; istedikleri kıyafetleri kullanma hakkı olan ancak Kurultayda yöneticilerini ve seçimlerde parti adaylarını seçme hakları bulunmayan üyelerden oluşan bir parti modelidir.

 

Partimizin geçmişini, aslı astarı olmayan sağcı hurafelerle eleştiren Sayın Genel Başkan, bu anlayışla ve yaklaşımla, Tüzük önerilerini ortaya koyarken eleştirdiği tek parti devrinin Tüzük yapısının ve anlayışının da çok gerisine düşmüş olduğunun farkında bile değildir.

 

Parti üst yönetiminin Tüzük Değişikliği önerisi tek başına, bir Olağanüstü Kurultay toplanması için yeterli bir gerekçe sayılamaz. Kurultay çalışmaları sırasında, yeni ve çok daha antidemokratik bazı maddelerin gündeme getirilmesi olasılığı göz ardı edilmemelidir. Sayın Genel Başkan’ın amaçları arasında Olağanüstü Kurultay toplanmasını zorlaştırarak engellemek düşüncesi de muhtemelen vardır. Bu olasılığı bugünden herkesin dikkatine sunuyoruz.

 

Bizim tüzük değişikliği öneri paketimize gelince; bizim önerimiz, parti üst yönetiminin önerisinin tam tersine, parti içi demokrasiyi yeniden kurumsallaştırmak ve “Tek Adam” yönetimine giden süreci tersine çevirmek amacını taşımaktadır.

 

“Demokratik Tüzük” önerisi, 10 bölümden oluşan tüzüğümüzün 6 bölümünde toplam 24 madde de değişiklik içermektedir.

 

  1. Üyelikle İlgili Olarak:

Merkezi kayıt sistemi oluşturma gerekçesiyle, üye kaydı ve üye kütüğü oluşturma yetkilerinin, Siyasi Partiler Kanununa aykırı olarak Genel Merkezde toplanması ve bu yetkilerin kötüye kullanılması önlenmiş ve üyelikle ilgili dürüst ve saydam bir ortam yaratılmıştır. Böylelikle; Genel Merkezin onbinlerce üyeyi merkezden kaydederek, ilçe kongrelerinde kendi lehlerine bir durum yaratarak üye iradesinin saptırılmasının önüne geçilmiştir.

 

  1. Örgüt ve Yönetim Birimleri ile İlgili Olarak:

Kadın ve gençlik kolları örgüt birimleri haline getirilerek; CHP’nin gereksinim duyduğu canlılığın ve etkinliğin sağlanması öngörülmüştür.

 

  1. Kongrelerle ve Kurultayla İlgili Olarak:

Genel Başkan, il ve ilçe başkanı seçimlerinde aday olabilmek için, üyelerin en az %20’sinin başkanlık divanı önünde imza atarak önerge verme zorunluluğu ortadan kaldırılmış ve seçimlerde “Blok Liste” yerine ortak oy pusulası “Çarşaf Liste” uygulaması zorunlu hale getirilmiştir.

 

  1. Parti Adaylarının Belirlenmesi ile İlgili Olarak:

Seçimler için aday belirlemede; bütün üyelerin katılımı ile “Ön seçim” yönteminin esas yöntem olarak kabul edilmesi öngörülmüştür.

 

  1. Disiplin İşlemleri ile İlgili Olarak:

Disiplin kurullarının, parti üst yönetiminin denetiminden ve yönlendirmesinden kurtarılması sağlanmış, üye hukukunun korunması güvence altına alınmıştır. Ayrıca “seçimle gelen seçimle gider” ilkesi doğrultusunda düzenlemeler yapılmıştır.

 

  1. Partiye Yapılan Hazine Yardımının Kullanımı ile İlgili Olarak:

Hazineden yapılan yardımın %30’unun il ve ilçe yönetimine aktarılması sağlanmıştır. Bu yardımın yarısının “parti içi eğitim” çalışmalarında, diğer yarısının ise partinin rutin harcamalarında kullanılması zorunlu hale getirilmiştir.

 

Aslında, Tüzüğümüzün tümünün örgütümüzle tartışılarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Ama parti üst yönetimi, bu gerekliliğin ve beklentinin önünü sürekli tıkamaktadır. Beş yıl önce, yine bir yerel yönetim seçimleri adaylarının belirlenmesi öncesinde olduğu gibi, parti üst yönetimi, Kurultay delegelerini, merkez yoklaması baskısı altında tutarak ve dar bir zamana sıkıştırarak, Tüzük Değişikliği için Olağanüstü Kurultay toplamaktadır. Bu nedenle geniş bir zaman içinde örgüt kademelerinde tartışılarak yepyeni bir Tüzük oluşturma olanağı yaratılamamıştır. Ancak, yıllardan beri parti örgütümüzün ısrarla ortaya koyduğu fakat bir türlü gündeme taşıyamadığı konuları esas alarak, 6 bölüm halinde toplam 24 maddeden oluşan “Demokratik Tüzük” önerisi hazırlanmıştır.

 

Bu yazımızı, ekte sunulan CHP için “Demokratik Tüzük” önerisinin özellikle, “Sunuş” ve “Genel Gerekçeler” bölümleri ile birlikte değerlendirilmek üzere bilgilerinize saygı ile sunuyoruz.

 

 

 

 

Haluk KOÇ

Samsun Milletvekili  

CHP’DE YENİLEŞME VE DEĞİŞİM HAREKETİ – ARALIK 2008


Yorum
Değerli Dostlarım,
İlginiz ve desteğinizle büyüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizlerle beraber Türkiye için el ele vererek samimiyetle, iyi niyetle ve ciddiyetle çalıştık. Bundan böyle sizlerin de desteği ve yoğun katılımıyla bu çalışmaları internet ortamında da sürdüreceğiz. Katkılarınızı, görüş ve önerilerinizi Türkiye'yi daha güzel günlere götürmek için bekliyorum.

Bu bölümdeki tüm yazıları göster...
Son Dakika Haberler
Fotoğraflar
Videolar
Ali Topuz İnegöl SuperKanal
Ali Topuz İnegöl SuperKanal
Ali Topuz'dan ağır Sözler
Ali Topuz'dan ağır Sözler
Anı & Analog
KİMLİKLERDE DİN HANESİ OLMAMALI!

SARP BALCI


Muhafazakârlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kızdı. Mahkeme dini inancın açıklanmasını mı engelliyor?

2004’te Sinan Işık’ın iç hukuk yollarını tüketerek 2005’te Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde açtığı dava, 2 Şubat 2010’da sonuçlandı. Mahkeme karara ilişkin basın açıklamasında, kişinin inancını açıklamaya zorlanamayacağı ilkesine vurgu

Tamamını okumak için...

Bu bölümdeki tüm yazıları göster...

Anasayfa | Özgeçmiş | Duyurular | Basın Açıklamaları | Basında Ali Topuz | Köşe Yazıları | Haberler | Raporlar | Görsel | Diğer | Genel Kurul Konuşmaları | İhtisas Komisyonları | Uluslararası Komisyonlar | Parti Çalışmaları | Diğer Çalışmalar | Projeler | Metinler | Fotoğraflar | Videolar | Görüşleriniz & Sorularınız | İletişim