tphlogo

20. Dönem
12.10.1998

Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun, şahsına sataşması nedeniyle konuşma

İstanbul Milletvekili Ali Topuz'un, Bayındırlık ve İskân Bakanı Yaşar Topçu'nun, şahsına sataşması nedeniyle konuşması
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Sayın Topuz, buyurun efendim.
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Topçu konuşması sırasında, benim yanlış ve gerçeğe uymayan projeler ve dokümanlar sunduğumu ve ifade ettiğimi söyledi.
Şimdi, o projeleri ve dokümanları zabıtlara geçirmek için, söylediğimin tersine bir yorum yaptığı için, onu düzeltmek açısından bana söz vermenizi rica ediyorum.
BAŞKAN - Efendim, 2 dakikada toparlayabilirseniz buyurun.
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Tamam efendim.
BAŞKAN - Sayın Topuz, ben, arkadaşlarımız bu sürelere uymazlarsa, zannediyorum, bundan sonraki uygulamalarımın tamamında, makine hangi dakikada kesiyorsa, ilave süre vermeyeceğim.
Buyurun.
ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bir kere, burada tartışılan bir şey, yanlış bir noktada tartışılıyor. Bu ihale, bir proje müsabakası değildir. Bu ihale, bir fiyat ve erken teslim etme müsabakasıdır; yani, yarışma o konudadır. Projeler üzerinde varsa eksiklikler, işte, o müzakerelerin anlamı, o eksiklikleri gidermeye dönük iştir. Bu, projeli bir teklif değildir, projesi hazırlanmış bir teklif değildir. İdare "projeni de hazırla, sistemini, teknolojini getir, fiyatını, hesaplarını getir, inceleyeyim" demiş. Bir kere, bunu söyleyelim. Bu, bir firmayı geriye itmek için bir gerekçe değildir. Firmaların sıralamasının erken teslime göre yapılacağı bakanlık olurunda açık seçik yazılmıştır, hiçbir şey bu özel hükmü değiştiremez.
İki, üçüncü sıraya itilen firma, ikinci ihaleye yaptığı teklif mektubunun içinde, birinci ihaledeki projelerde değişiklik yapılarak açıklığın 900 metreye çıkarıldığını ve bütün standartların bu projelerde, ekli projelerde sağlandığını ifade etmiş ve bunları eklemiştir.
Şimdi, Sayın Topçu, tabiî, bu kesitlerin, enine kesitin 1/1 000, yükseklik kesitinin de 1/100 ölçeğinde olduğunu belki bilmeyebilir. Buraya bakıldığı zaman, böyle çok derin bir şey görülüyor. Düşünün, şu genişliği, bunun on katı daha artırın, bu yükseklik ona tekabül eder. Onun için, bakıyor bunlardan "doldurmuş burayı" diyor. Bir kere, teknik üniversitelerin raporları, bilirkişi tarafından tanzim edilmiş raporlar -bütün bunların hepsi- Sayın Bakanın bu konudaki iddialarını çürütüyor. Bütün başlangıç fiyatlarının yüzde 25 oranında düşürüldüğü teklif mektubunun içinde yazılı. Yani, şimdi, "bütün bunlar sonradan verilmiştir" diyerek buradan kaçınmak mümkün değildir. Bir an için düşünelim, bütün bunların sonradan verildiğini kabul edelim. O takdirde dahi, Hazine yararını düşünen Bakanlık, 500 trilyondan az olmayan bir fiyat farkını hiç dikkate almadan, 500 trilyon daha pahalıya bu işi yaptırmakta hangi siyasî hangi teknik gerekçeyi kendisinde bulabiliyor; bu mümkün değildir.
BAŞKAN - Sayın Topuz...
ALİ TOPUZ (Devamla) - Hele bu kürsüden çıkıp, efendim, bu firmanın sahibi bilmem nedir, falan partidir filan partidir, böyle birtakım şeyler söyleyenlere de, buradan, söylediklerini aynen iade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi, sizin bildiğiniz gibi bir parti değildir; hiç kimseyle hiçbir şeyin pazarlığını yapmaz. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Sayın Topuz...
ALİ TOPUZ (Devamla) - Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN - Sayın Topuz, teşekkür ediyorum.

Genel Kurul Tutanağı 20. Dönem 4. Yasama Yılı 5. Birleşim 12/Ekim /1998 Pazartesi
Yorum
Değerli Dostlarım,
İlginiz ve desteğinizle büyüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizlerle beraber Türkiye için el ele vererek samimiyetle, iyi niyetle ve ciddiyetle çalıştık. Bundan böyle sizlerin de desteği ve yoğun katılımıyla bu çalışmaları internet ortamında da sürdüreceğiz. Katkılarınızı, görüş ve önerilerinizi Türkiye'yi daha güzel günlere götürmek için bekliyorum.

Bu bölümdeki tüm yazıları göster...
Son Dakika Haberler
Fotoğraflar
Videolar
Ali Topuz İnegöl SuperKanal
Ali Topuz İnegöl SuperKanal
Ali Topuz'dan ağır Sözler
Ali Topuz'dan ağır Sözler
Anı & Analog
KİMLİKLERDE DİN HANESİ OLMAMALI!

SARP BALCI


Muhafazakârlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kızdı. Mahkeme dini inancın açıklanmasını mı engelliyor?

2004’te Sinan Işık’ın iç hukuk yollarını tüketerek 2005’te Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde açtığı dava, 2 Şubat 2010’da sonuçlandı. Mahkeme karara ilişkin basın açıklamasında, kişinin inancını açıklamaya zorlanamayacağı ilkesine vurgu

Tamamını okumak için...

Bu bölümdeki tüm yazıları göster...

Anasayfa | Özgeçmiş | Duyurular | Basın Açıklamaları | Basında Ali Topuz | Köşe Yazıları | Haberler | Raporlar | Görsel | Diğer | Genel Kurul Konuşmaları | İhtisas Komisyonları | Uluslararası Komisyonlar | Parti Çalışmaları | Diğer Çalışmalar | Projeler | Metinler | Fotoğraflar | Videolar | Görüşleriniz & Sorularınız | İletişim