tphlogo

22. Dönem
14.04.2005

Denizli Milletvekili Ümmet Kandoğan'ın, konuşmasında, ileri sürmüş olduğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle konuşma

ALİ TOPUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu aşamada söz almak zorunda kaldığım için üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum; ama, yapılan konuşmalara yanıt vermeyecek olursam kamuoyunda da yanlış izlenimlerin doğabileceğini düşündüm. O nedenle, birkaç dakika ben de sizin vaktinizi alacağım, hepinizden, tekrar, özür diliyorum.
Sayın Ümmet Kandoğan, buradaki konuşmasının son bölümünde, Grubumuz adına bu kürsüden gelir idaresi kanunuyla ilgili yapılan eleştirilere övgüler yağdırdıktan sonra, ismimden bahsederek bu tasarının engellenmesine dönük bir çaba içinde olmadığımız için beni ve Grubumu suçladı ve bunu, Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuyla bir anlaşma yapılmış olmasına bağladı.
ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elazığ)- Keşke muhatap olmasaydınız...
ALİ TOPUZ (Devamla)- Tabiî, böyle bir değerlendirmenin, bu saatte, burada yapılmış olması, bu değerlendirmeyi yapan arkadaşımızın talihsizliği kadar, bizim için de üzüntü vericidir.
Muhalefetin bu Mecliste nasıl yapılacağına ilişkin olarak herkesin bir fikri vardır ve Cumhuriyet Halk Partisinin muhalefet üslubunu da herkes bilmektedir.
Bu yasanın tümü üzerindeki görüşmelerden başlayarak, sonuna kadar, hemen hemen maddelerin yarıdan fazlası, üçte 2'sine yakını üzerinde hem Grup adına hem şahıslar adına eleştiri içerikli konuşmalar yapılmıştır, bazıları da ağır eleştiriler olarak ortaya konulmuştur, hem de çeşitli önergelerle, bu yasanın iyileştirilmesine katkı da yapılmak istenmiştir Grubumuz tarafından. Zaten, Genel Kurula bu konunun gelmesinden önce, Plan ve Bütçe Komisyonunun alt komisyonundan başlayarak, komisyon toplantılarında bu tasarının iyileştirilmesine dönük, arkadaşlarımız önemli çabalar sarf etmişlerdir. Burada ifade edildiği gibi, alt komisyonda iyileştirme yolunda önemli adımlar atılmış; ama, maalesef, komisyonda ve Genel Kurulda bu iyileştirmeler de geriye çekilmiştir.
SALİH KAPUSUZ (Ankara)- Bazıları...
ALİ TOPUZ (Devamla)- Dolayısıyla, bu yasayla ilgili verilen mücadele, Türkiye Büyük Millet Meclisinin vakarına yakışacak ölçüler içinde geçmiştir ve de bir ana muhalefet partisi olarak da, yapılması gereken eleştirileri sonuna kadar kürsüden dile getirmişizdir.
Bu nedenle, yapılmış olan değerlendirme bir haksızlıktır. Sayın Ümmet Kandoğan'ın, bu haksızlık dolayısıyla bizden özür dilemesi gerekmektedir. (CHP ve AK Parti sıralarından alkışlar)
Sayın milletvekilleri, son olarak, bu yasa tasarısını iyileştirmeye gösterdiğimiz çabalara İktidar Grubundan yeterli desteği görmemiş olmamızdan dolayı üzgün olduğumuzu belirtirken, Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri olarak bu tasarıya olumlu oy veremeyeceğimizi de huzurunuzda ifade etme imkânını bulduğum için beni lütfen bağışlayın.
Hepinize saygılarımı sunuyorum.
Teşekkür ediyorum. (CHP ve AK Parti sıralarından alkışlar)

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Dönem: 22, Yasama Yılı: 3, Birleşim: 84
Yorum
Değerli Dostlarım,
İlginiz ve desteğinizle büyüyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizlerle beraber Türkiye için el ele vererek samimiyetle, iyi niyetle ve ciddiyetle çalıştık. Bundan böyle sizlerin de desteği ve yoğun katılımıyla bu çalışmaları internet ortamında da sürdüreceğiz. Katkılarınızı, görüş ve önerilerinizi Türkiye'yi daha güzel günlere götürmek için bekliyorum.

Bu bölümdeki tüm yazıları göster...
Son Dakika Haberler
Fotoğraflar
Videolar
Ali Topuz İnegöl SuperKanal
Ali Topuz İnegöl SuperKanal
Ali Topuz'dan ağır Sözler
Ali Topuz'dan ağır Sözler
Anı & Analog
KİMLİKLERDE DİN HANESİ OLMAMALI!

SARP BALCI


Muhafazakârlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kızdı. Mahkeme dini inancın açıklanmasını mı engelliyor?

2004’te Sinan Işık’ın iç hukuk yollarını tüketerek 2005’te Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde açtığı dava, 2 Şubat 2010’da sonuçlandı. Mahkeme karara ilişkin basın açıklamasında, kişinin inancını açıklamaya zorlanamayacağı ilkesine vurgu

Tamamını okumak için...

Bu bölümdeki tüm yazıları göster...

Anasayfa | Özgeçmiş | Duyurular | Basın Açıklamaları | Basında Ali Topuz | Köşe Yazıları | Haberler | Raporlar | Görsel | Diğer | Genel Kurul Konuşmaları | İhtisas Komisyonları | Uluslararası Komisyonlar | Parti Çalışmaları | Diğer Çalışmalar | Projeler | Metinler | Fotoğraflar | Videolar | Görüşleriniz & Sorularınız | İletişim